Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Taanis

כ״ז באלול תשפ״ג (September 13, 2023)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/75758431/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2023-8-12%2F346743227-22050-1-21d1d3cd0b429.m4a
כ״ט בכסלו תשפ״ב (December 3, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/44302938/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-11-3%2F235158954-32000-2-c75051fc829b3.mp3
כ״ח בכסלו תשפ״ב (December 2, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/44244035/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-11-2%2F234904950-32000-2-ca07445e9830d.mp3
כ״ז בכסלו תשפ״ב (December 1, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/44207924/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-11-1%2F234751772-32000-2-73093c47e9882.mp3
כ״ו בכסלו תשפ״ב (November 30, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/44134744/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-10-30%2F234432424-32000-2-3d037fdc4d617.mp3
כ״ה בכסלו תשפ״ב (November 29, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/44075543/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-10-29%2F234179563-32000-2-1f059fc2f1591.mp3
כ״ה בכסלו תשפ״ב (November 29, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/44079664/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-10-29%2F234190758-32000-2-9908d18fe0f99.mp3
כ״ד בכסלו תשפ״ב (November 28, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/44028463/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-10-28%2F233987432-32000-2-a3841bcec4979.mp3
י״ז בכסלו תשפ״ב (November 21, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/43703462/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-10-21%2F232616576-32000-2-2d7f85e34061f.mp3
ט״ו בכסלו תשפ״ב (November 19, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/43620874/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-10-19%2F232262158-32000-2-7fc325cf2dbf.mp3