Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tzidkas HaTzaddik

ד׳ באב תשפ״ב (August 1, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/55586332/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-7-1%2F278949044-32000-2-3d537ca783f9b.mp3
כ״ט בתמוז תשפ״ב (July 28, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/55397219/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-6-27%2F278317521-32000-2-1ccf9f7a7d962.mp3
כ״ח בתמוז תשפ״ב (July 27, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/55344809/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-6-26%2F278131155-32000-2-3c471910cc511.mp3
י״ז באדר א׳ תשפ״ב (February 18, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/47850059/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-1-18%2F249139451-32000-2-73b3c4c976e12.mp3
ט״ז באדר א׳ תשפ״ב (February 17, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/47794546/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-1-17%2F248842232-32000-2-44cb53ef8d72e.mp3
י״א באדר א׳ תשפ״ב (February 12, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/47517759/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-1-11%2F247400853-32000-2-ac81b3866ce9f.mp3
ו׳ באדר א׳ תשפ״ב (February 7, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/47304175/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-1-7%2F246607859-32000-2-27ba49a3da4c4.mp3
ג׳ באדר א׳ תשפ״ב (February 4, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/47162295/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-1-4%2F246103497-32000-2-f9f50e2a9825c.mp3
ב׳ באדר א׳ תשפ״ב (February 3, 2022)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/47110450/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2022-1-3%2F245909712-32000-2-7421543e59b1c.mp3
ד׳ באב תשפ״א (July 13, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/37146342/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-6-13%2F204994070-32000-2-5c5a86c6b1e.mp3
ו׳ בתמוז תשפ״א (June 16, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/35578876/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-5-16%2F197412930-32000-2-11199d1203115.mp3
ה׳ בתמוז תשפ״א (June 15, 2021)
https://anchor.fm/s/5b25177c/podcast/play/35509894/https%3A%2F%2Fd3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net%2Fproduction%2F2021-5-15%2F197054761-32000-2-477b9449693df.mp3